PRIVACYSTATEMENT

Dit privacystatement heeft betrekking op de website www.kluswebsite.nl (hierna: “de Website”). In dit statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij, Bouwmaat Nederland B.V. gevestigd aan de Nijverheidsweg 17 (3751 LP) te Bunschoten-Spakenburg (hierna ook wel: “wij” of “ons”), van bezoekers van de Website (hierna: “jij” en “jouw persoonsgegevens”) verwerken wanneer je gebruik maakt van onze Website. 
Dit privacystatement zal uiteenzetten hoe we de over jou via de Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Voor het gebruik van cookies via de Website verwijzen we je naar ons cookiestatement.

Snel antwoord op een specifieke vraag? Klik op een van onderstaande links.

 1. Welke persoonsgegevens over mij worden verwerkt?
 2. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
 3. Met wie deelt Bouwmaat mijn persoonsgegevens?
 4. Hoe beveiligt Bouwmaat mijn persoonsgegevens?
 5. Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
 6. Wat zijn mijn rechten?
 7. Hoe kan ik contact opnemen?

1. PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van je voor de doelen zoals hierna uiteengezet. Voor zover wij data verzamelen door middel van cookies, kun je meer informatie vinden in paragraaf 2. 

Plaatsen van een klus
Om een klus te plaatsen op onze Website, vragen wij je om jouw postcode, omschrijving van de klus, e-mailadres en wachtwoord in te vullen. Daarnaast verwerken wij nog eventuele andere persoonsgegevens die je in de omschrijving van de klus vermeldt. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. Je mag te allen tijde jouw toestemming intrekken. Indien je deze persoonsgegevens niet verstrekt, kun je geen klus plaatsen via onze Website.
In sommige gevallen word je door middel van een van onze partners (bijvoorbeeld verbouwkosten.com en drijfveer.nl) doorgestuurd naar onze website. In dat geval ontvangen wij ook de persoonsgegevens die je aan hen verstrekt hebt, zoals jouw naam en e-mailadres.

Registreren als vakman
Op de Website kun je je registeren als vakman (via bouwmaat.nl/kluswebsite) om te profiteren van de voordelen die de Website biedt; Gratis meer klanten, meer werk. Hiervoor vragen wij jouw Bouwmaat pasnummer, bedrijfsnaam, contact- en adresgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. Je mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Indien je je niet registreert als vakman via onze Website, dan kun je niet reageren op klussen die geplaatst zijn. 

Nieuwsbrief
Je kunt zich via de Website opgeven om onze nieuwsbrief te ontvangen. Hiervoor gebruiken wij jouw naam en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. Je mag te allen tijde jouw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Indien je ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij je geen nieuwsbrief sturen.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten (hierna: “verwerkers”). Als wij toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens, verlangen wij van derden dat zij jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en verwerken zij jouw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons. 

In een aantal gevallen worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan rechtspersoon buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij hebben passende waarborgen genomen voor deze doorgifte door middel van model clauses dan wel adequaatheidsbesluit. Deze zijn op te vragen via onderstaande contactgegevens.
Wij zullen jouw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingeschakeld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor jouw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Wanneer je je afgemeld hebt voor de nieuwsbrief zullen we jouw e-mailadres niet langer voor dit doeleind gebruiken. Wanneer je gebruik gemaakt hebt van onze klantenservice, zullen we jouw persoonsgegevens verwijderen binnen 30 dagen nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden. Zolang jouw profiel als vakman actief is zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren(zie hiervoor ook het privacy statement van Bouwmaat). Je kunt contact met ons opnemen indien je jouw profiel wilt laten verwijderen. 

5. JOUW RECHTEN

Indien wij jouw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan ben je te allen tijde gerechtigd om jouw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand. 
Je hebt het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in jouw persoonsgegevens,
 • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • om jouw persoonsgegevens door te geven aan een derde (dataportabiliteit). 

Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren. 
Je hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tenslotte heb je in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen op de Website. De meest recente versie zal te allen tijde beschikbaar zijn via https://www.kluswebsite.nl/privacy

7. CONTACT

Als je naar aanleiding van dit privacy- en cookiestatement nog vragen hebt of een klacht wilt uiten, dan horen wij dit graag. Je kunt contact met ons opnemen via:
Klantenservice Kluswebsite.nl
Maandag - vrijdag
Telefonisch: 09.00 - 17.00 uur
T:  085 001 20 33
E: klantenservice@kluswebsite.nl

Onze klantenservice helpt je graag persoonlijk!

Naast het screenen van vakmensen en klantbeoordelingen helpt onze klantenservice dagelijks vele opdrachtgevers bij het tot stand komen van de allerbeste match!

Maandag - vrijdag
Telefonisch: 09.00 - 17.00 uur